Sekanti bendruomenė
Lietuvos krikščionys demokratai
Ankstesnė bendruomenė
Tautininkų frakcija
Politinių kalinių ir tremtinių frakcija

Politinių kalinių ir tremtinių frakcija

Politinių kalinių ir tremtinių frakcija įsteigta 2004 m. vasario 7 d. Politinių kalinių ir tremtinių konferencijoje.

Politinių kalinių ir tremtinių frakcija yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) struktūrinis padalinys, vienijantis ir atstovaujantis TS-LDK narius – buvusius pasipriešinimo okupacijoms dalyvius, politinius kalinius ir tremtinius bei kitus TS-LDK narius, puoselėjančius tautines ir krikščioniškąsias vertybes.

Pirmuoju Frakcijos pirmininku išrinktas dr. Povilas JAKUČIONIS

2017 metų vasario 4 d. frakcijos konferencijoje pirmininke išrinkta Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Iš Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos Steigimo deklaracijos

Frakcija mano, kad svarbiausias politinės veiklos tikslas yra Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės, demokratinės santvarkos ir teisingumo įtvirtinimas, moralios visuomenės ugdymas, tautos išlikimo medžiaginių ir dvasinių sąlygų sudarymas. Ypatingai svarbus uždavinys yra sovietinės okupacijos ir komunizmo genocido pasekmių įveikimas, istorinės tiesos apie pasipriešinimą okupacijoms atskleidimas, tautos kovos su okupantais už nepriklausomybę atminimo įamžinimas

Frakcija pabrėžia, kad tautiškumas, krikščioniškoji pasaulėžiūra ir dorovė yra tautos tvirtumo pagrindas. Patriotizmo ir pilietiškumo ugdymas, ypač jaunimo tarpe, yra svarbi Lietuvos nacionalinio saugumo dedamoji.

Frakcijos veiklos tikslai:

  • PKTF pagrindinis tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti LR piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę;
  • Tęsti Lietuvos valstybingumo, nepriklausomos demokratinės santvarkos stiprinimą ir įtvirtinimą, ilgalaikių tautos interesų įgyvendinimą, sovietinės okupacijos ir komunistinio genocido padarinių panaikinimą;
  • Siekti istorinės tiesos apie pasipriešinimą okupacijoms atkūrimo, teisingo 1939-1990 metų tautos kovos su okupantais už nepriklausomybę vertinimo;
  • Siekti nuo amžių susiklosčiusių vertybių puoselėjimo bei visuotinės tautos gerovės;
  • Skleisti PKTF idėjas, aiškinti visuomenei Frakcijos siekius ir tikslus;
  • Akcentuoti ir remti tautiškumo, teisingumo, krikščioniškos moralės vertybes ir tradicijas.

TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos vadovybė:

Frakcijos pirmininkė
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Tarybos pirmininkas
Mantas Adomėnas

Valdybos pirmininkas
Donatas Jankauskas

Bendruomenės politikai
Gabrielius Landsbergis

Partijos pirmininkas, Seimo narys

facebook.com
Mantas Adomėnas

Partijos pirmininko pavaduotojas, Seimo narys

facebook.com
Monika Navickienė

Partijos pirmininko pavaduotoja

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Partijos pirmininko pavaduotoja, Seimo narė

www.facebook.com
Susijęs turinys

Atminimo vakaras, skirtas 1918 m. ir 1949 m. signatarams paminėti

Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų kovotojų sąskrydis “Su Lietuva širdy”

TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos tarybos posėdžio darbotvarkė

PKTF ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje pirmininke perrinkta V. V. Margevičienė.

Šventėje sulaukta net karių iš JAV

TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos tarybos posėdis ir ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis “Su Lietuva širdy”

LPKTS Jaunesniosios kartos sąskrydis