Kitas įrašas
TS-LKD Dainavos skyrius pirmininku perrinko Paulių Lukševičių
Ankstesnis įrašas
Džiaugdamiesi elektros jungčių strategine sėkme, neužmerkime akių prieš gresiantį gyvybinį pavojų – Astravo AE
Lietuvos krikščionys demokratai 2015 / 12 / 14

TS-LKD LKD bendrijos Kauno skyrius pagerbė Mykolą Krupavičių

Prelato Mykolo Krupavičiaus mirties 45m. mirties paminėjimas įvyko prie jo kapo Kristaus Prisikėlimo bazilikos šventoriuje. TS-LKD “LKD bendrijos” Kauno skyrius susirinko pagerbti didįjį Lietuvos krikščionių Demokratų partijos steigėją, politiką, Žemės ūkio ministrą prelatą Mykolą Krupavičių, kuris 1970 m. gruodžio 4 d. mirė Čikagos mieste JAV, ir vėliau buvo perlaidotas Kaune.

“Jis buvo seimų laikų žymiausias Lietuvos politikas ir visuomenės veikėjas. Šitas valingas, veiklus, ryžtingas ir materialiai svarus žmogus įrašė neišdildamomis raidėmis savo vardą politinėje ir socialinėje Lietuvos istorijoje…” rašė prof. Stasys Šalkauskis.

TS-LKD “LKD bendrijos” Kauno skyriaus pirmininkė Auudronė Zamalienė