Partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis

Garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis

Pavaduotojai

Suvažiavimas

Taryba

Prezidiumas

Priežiūros komitetas

Politikos komitetas