TS-LKD
2020.10.28

TS-LKD Prezidiumas apsisprendė dėl koalicijos formavimo principų ir artimiausio laikotarpio prioritetinių darbų

TS-LKD Prezidiumas apsisprendė dėl koalicijos formavimo principų ir artimiausio laikotarpio prioritetinių darbų

Labas vakaras,

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Prezidiumas šiandien priėmė pareiškimą dėl koalicijos formavimo principų ir artimiausio laikotarpio prioritetinių darbų.

Skelbiame visą pareiškimo tekstą:

 

Atsižvelgdami į piliečių Seimo rinkimuose išreikštą pasitikėjimą, naujos politinės kultūros ir politikos kokybės lūkestį bei TS-LKD, Laisvės partijos ir Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio partijų lyderių paskelbtą bendrą deklaraciją dėl pasiryžimo telktis siekiant atkurti pasitikėjimo ryšius Valstybėje bei tarp jos žmonių ir sudaryti koalicinio bendradarbiavimo ir Ingridos Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės formavimo susitarimą.

Siūlome susitarimą dėl valdančiosios daugumos formuoti laikantis šių pagrindinių politinių, programinių ir etinių principų:

  1. Skaidrumas ir aukščiausi politinės etikos standartai. Moralinius ir etinius kriterijus savo veiklai kelsime tolygiai teisiniams, suprasdami, kad politinės atsakomybės prisiėmimui pakanka ir moralinių priežasčių. Politinę kultūrą Valstybėje stiprinsime ir žmonių pasitikėjimą politika grąžinsime asmeniniu pavyzdžiu.
  2. Teisėkūroje laikytis „mažiau yra daugiau“ principo. Teisės aktai bus kuriami neskubotai, prioritetą teikiant kokybei, o ne kiekybei, didžiausią dėmesį skiriant poveikio vertinimui ir projektų aptarimui su visuomenės grupėmis bei įtraukiant ekspertus.
  3. Principinė mūsų ir vidaus, ir užsienio politikos nuostata – Lietuva gina demokratines vertybes, žodžio laisvę, teisės viršenybės principą. Aktyviai pasisakysime prieš bet kokius žmogaus teisių bei demokratinių laisvių pažeidimus ir ginsime kovojančius už laisvę visame pasaulyje – nuo Baltarusijos iki Taivano. Užtikrinsime užsienio politikos transatlantinių santykių tęstinumą ir įgyvendinsime Nacionalinį susitarimą dėl gynybos.
  4. Gerbti konstitucines žiniasklaidos teises gauti ir skleisti informaciją. Demokratijos kokybei svarbi stipri ir nepriklausoma žiniasklaida, kuriai sudarysime sąlygas rinkti ir skleisti informaciją, atversime kuo daugiau valstybės valdomų duomenų, o žurnalistų nepersekiosime ir nemenkinsime jų reputacijos už valdžios kritiką.

 

Atsižvelgiant į sudėtingą pandemijos grėsmių, geopolitinę bei ekonominę situaciją, bei TS-LKD rinkimų programą, pradėti jos įgyvendinimą nuo šių politinių prioritetų:

1) Koronaviruso situacijos suvaldymas. Stengsimės pirmiausia saugoti žmonių sveikatą, išlaikyti situacijai atitinkantį gyvenimo ritmą, daugiau dėmesio skiriant ekspertų įtraukimui į sprendimų priėmimą ir valdymą.

2) Peržiūrėtas „Ateities ekonomikos DNR“ planas. Sieksime, kad Lietuvai skiriamos investicijos būtų panaudotos duodant didžiausią grąžą ir kuriant aukštą pridėtinę vertę Lietuvos ateičiai.

3) Absoliuti Astravo atominės elektrinės blokada ir sklandžios sinchronizacijos su kontinentine Europa užtikrinimas.

4) Nacionalinis susitarimas dėl švietimo. Sieksime, kad jis visiems Lietuvos vaikams užtikrintų vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo nepaisant jų gyvenamosios ar socialinės padėties.

5) Socialiai pažeidžiamiausių visuomenės grupių įgalinimas. Kursime sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims gauti jiems reikalingas, kokybiškas socialines paslaugas, kurios juos sustiprintų ir padėtų sugrįžti į pilnavertį visuomeninį gyvenimą.

6) Sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas. Kursime gyventojams patogią, prieinamą ir kokybišką, visoje šalyje paslaugas teikiančią, atsparią krizėms sveikatos priežiūros sistemą.

7) Kokybiška ir efektyvi viešojo administravimo pertvarka. Sudarysime galimybes į viešąjį sektorių pritraukti kuo daugiau aukščiausios kompetencijos specialistų, mažinsime besidubliuojančias funkcijas, skaitmenizuosime viešąsias paslaugas ir naikinsime biurokratinius suvaržymus.

TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis

Kitos aktualijos

I. Šimonytė
2024.04.17

Ingridos Šimonytės Prezidento rinkimų programa

Ingridos Šimonytės Prezidento rinkimų programa
Skaityti daugiau
TS-LKD
2024.03.03

TS-LKD Taryba patvirtino rinkimų programos nuostatas ir kandidatų sąrašą rinkimams į Europos Parlamentą

TS-LKD Taryba patvirtino rinkimų programos nuostatas ir kandidatų sąrašą rinkimams į Europos Parlamentą
Skaityti daugiau
Daugiau aktualijų