Prezidiumas

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, kuris įgyvendina Suvažiavimo bei Tarybos nutarimus, sprendžia svarbiausius TS-LKD politinių nuostatų įgyvendinimo ir veiklos klausimus. Prezidiumas pagal savo kompetenciją priima nutarimus, kurie privalomi visiems partijos nariams ir visiems TS-LKD organams, išskyrus Suvažiavimą ir Tarybą.

Prezidiumo funkcijos:

  • rengia rinkimų ir partijos programų projektus;
  • pagal Tarybos nustatytą tvarką rengia TS-LKD kandidatų į Seimą sąrašo projektą bei kandidatų į Seimą vienmandatėse apygardose išdėstymo projektą ir teikia juos svarstyti Tarybai;
  • nustato dalykinių komitetų sąrašą, jų sudėtį, veiklos sritis ir darbo tvarką, tvirtina dalykinių komitetų pirmininkus;
  • gali sudaryti Finansų telkimo komitetą ir kitus komitetus;
  • teikia Tarybos nutarimų projektus;
  • svarsto partijos programos vykdymą;
  • sudaro Partijos veiklos strategijos grupę;
  • tvirtina metines finansines deklaracijas;
  • pagal savo kompetenciją Prezidiumas gali vykdyti ir kitas funkcijas, kurios šiais Įstatais, taip pat Suvažiavimo ir Tarybos nutarimais nepriskirtos kitiems TS-LKD organams ar pareigūnams.

Prezidiumas paprastai posėdžiauja kartą per savaitę, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Prezidiumo posėdžius šaukia Pirmininkas arba Pavaduotojas, pavaduojantis Pirmininką.

Prezidiumo pirmininkas – Gabrielius Landsbergis.

Susiję dokumentai

Prezidiumo nariai

Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys
Seimo narys, Užsienio reikalų komiteto narys, Europos reikalų komiteto narys
Vicemeras, Prezidiumo narys, Priežiūros komiteto pirmininkas
Seimo narė, Frakcijos seniūno pavaduotoja, Audito komiteto narė, Antikorupcijos komisijos narė.
Pirmininko pavaduotojas, Savivaldybės tarybos narys, Prezidiumo narys
Radviliškio meras
Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Seimo pirmininko pavaduotoja, Sveikatos reikalų komiteto narė.
Europos Parlamento narė
Seimo narys, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojas
Prezidiumo narys
Seimo narys, Kultūros komiteto narys
Pirmininko pavaduotojas, Seimo narys, Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto narys
Europos Parlamento narys, Politikos komiteto pirmininkas
Partijos pirmininkas, Seimo opozicijos lyderis, Seimo TS-LKD frakcijos seniūnas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys.
Garbės pirmininkas
Seimo narys, Etikos komisijos pirmininkas, Sveikatos reikalų komiteto narys, Priklausomybių prevencijos komisijos narys
Pirmininko pavaduotoja, Seimo Europos reikalų komiteto narė, Švietimo ir mokslo komiteto narė
Pirmininko pavaduotoja, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė
Seimo narys, Užsienio reikalų komiteto narys
Seimo narys, frakcijos seniūno pavaduotojas, Ekonomikos komiteto narys
Savivaldybės tarybos narė, Prezidiumo narė
LKD bendrijos pirmininkas, Seimo narys, Aplinkos apsaugos komiteto narys, Energetikos ir darnios plėtros komisijos narys
Seimo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos ir procedūrų komisijos narys
Seimo narys, Švietimo ir mokslo komiteto narys
Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas
Alytaus rajono meras
Prezidiumo narys
Tautininkų frakcijos pirmininkė, Prezidiumo narė
TS-LKD Vykdomasis sekretorius
Kaišiadorių meras

DABAR PATS GERIAUSIAS METAS PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ

Kviečiame tapti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų nariu. Tai padaryti – visiškai nesudėtinga, tiesiog užpildykite šią anketą ir mes su jumis susisieksime bei pakviesime į pirmą susitikimą.Registracija atlikta sėkmingai

Uždaryti