Prezidiumas

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, kuris įgyvendina Suvažiavimo bei Tarybos nutarimus, sprendžia svarbiausius TS-LKD politinių nuostatų įgyvendinimo ir veiklos klausimus. Prezidiumas pagal savo kompetenciją priima nutarimus, kurie privalomi visiems partijos nariams ir visiems TS-LKD organams, išskyrus Suvažiavimą ir Tarybą.

Prezidiumo funkcijos:

  • rengia rinkimų ir partijos programų projektus;
  • pagal Tarybos nustatytą tvarką rengia TS-LKD kandidatų į Seimą sąrašo projektą bei kandidatų į Seimą vienmandatėse apygardose išdėstymo projektą ir teikia juos svarstyti Tarybai;
  • nustato dalykinių komitetų sąrašą, jų sudėtį, veiklos sritis ir darbo tvarką, tvirtina dalykinių komitetų pirmininkus;
  • gali sudaryti Finansų telkimo komitetą ir kitus komitetus;
  • teikia Tarybos nutarimų projektus;
  • svarsto partijos programos vykdymą;
  • sudaro Partijos veiklos strategijos grupę;
  • tvirtina metines finansines deklaracijas;
  • pagal savo kompetenciją Prezidiumas gali vykdyti ir kitas funkcijas, kurios šiais Įstatais, taip pat Suvažiavimo ir Tarybos nutarimais nepriskirtos kitiems TS-LKD organams ar pareigūnams.

Prezidiumas paprastai posėdžiauja kartą per savaitę, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Prezidiumo posėdžius šaukia Pirmininkas arba Pavaduotojas, pavaduojantis Pirmininką.

Prezidiumo pirmininkas – Gabrielius Landsbergis.

Susiję dokumentai

Prezidiumo nariai

Arvydas Anušauskas

Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys;

Audronius Ažubalis

Seimo narys, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų komiteto narys

Valdas Benkunskas

Vilniaus miesto meras, Priežiūros komiteto pirmininkas

Agnė Bilotaitė

Vidaus reikalų ministrė, Seimo narė

Jolanta Bizaitė

Tautininkų frakcijos pirmininkė, Prezidiumo narė

Jonas Gudauskas

Frakcijos seniūno pavaduotojas, Seimo narys, Kaimo reikalų komiteto narys

Rasa Juknevičienė

Europos Parlamento narė

Vytautas Juozapaitis

Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininkas, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys

Laurynas Kasčiūnas

Krašto apsaugos ministras, Pirmininko pavaduotojas, Seimo narys

Vytautas Kernagis

Seimo narys, Kultūros komiteto narys

Dainius Kreivys

Energetikos ministras, Seimo narys

Andrius Kubilius

Europos Parlamento narys

Andrius Kupčinskas

Seimo narys, Ekonomikos komiteto narys, Antikorupcijos komisijos narys

Gabrielius Landsbergis

Partijos pirmininkas, Užsienio reikalų ministras, Seimo narys

Vytautas Landsbergis

Garbės pirmininkas

Mindaugas Lingė

Seimo narys, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, TS-LKD Politikos komiteto pirmininkas

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė, Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Seimo narė

Andrius Navickas

Pirmininko pavaduotojas, Seimo narys, Žmogaus teisių komiteto narys, Ateities komiteto narys

Monika Navickienė

Pirmininko pavaduotoja, Seimo narė, Sveikatos reikalų komiteto narė

Žygimantas Pavilionis

Seimo narys, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Europos reikalų komiteto narys

Rasa Petrauskienė

Seimo narė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, Ateities komiteto narė

Martynas Prievelis

TS-LKD Vykdomasis sekretorius

Jurgis Razma

Frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas, Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Audito komiteto narys, Antikorupcijos komisijos narys

Paulius Saudargas

Pirmininko pavaduotojas, LKD bendrijos pirmininkas, Seimo Pirmininko pavaduotojas, Ekonomikos komiteto narys

Kazys Starkevičius

Seimo narys, Ekonomikos komiteto pirmininkas, Etikos ir procedūrų komisijos narys

Gintarė Skaistė

Finansų ministrė, Seimo narė

Jonas Survila

Pirmininko pavaduotojas

Ingrida Šimonytė

Ministrė Pirmininkė, Seimo narė

Jurgita Šiugždinienė

Seimo narė, Švietimo mokslo komiteto narė

Andrius Vyšniauskas

Frakcijos seniūnas, Seimo narys, Europos reikalų komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys

Marius Žitkus

Marijampolės apskrities koordinacinės tarybos atstovas

Saulius Jauneika

Molėtų rajono meras

Vytenis Tomkus