Prezidiumas

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, kuris įgyvendina Suvažiavimo bei Tarybos nutarimus, sprendžia svarbiausius TS-LKD politinių nuostatų įgyvendinimo ir veiklos klausimus. Prezidiumas pagal savo kompetenciją priima nutarimus, kurie privalomi visiems partijos nariams ir visiems TS-LKD organams, išskyrus Suvažiavimą ir Tarybą.

Prezidiumo funkcijos:

  • rengia rinkimų ir partijos programų projektus;
  • pagal Tarybos nustatytą tvarką rengia TS-LKD kandidatų į Seimą sąrašo projektą bei kandidatų į Seimą vienmandatėse apygardose išdėstymo projektą ir teikia juos svarstyti Tarybai;
  • nustato dalykinių komitetų sąrašą, jų sudėtį, veiklos sritis ir darbo tvarką, tvirtina dalykinių komitetų pirmininkus;
  • gali sudaryti Finansų telkimo komitetą ir kitus komitetus;
  • teikia Tarybos nutarimų projektus;
  • svarsto partijos programos vykdymą;
  • sudaro Partijos veiklos strategijos grupę;
  • tvirtina metines finansines deklaracijas;
  • pagal savo kompetenciją Prezidiumas gali vykdyti ir kitas funkcijas, kurios šiais Įstatais, taip pat Suvažiavimo ir Tarybos nutarimais nepriskirtos kitiems TS-LKD organams ar pareigūnams.

Prezidiumas paprastai posėdžiauja kartą per savaitę, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Prezidiumo posėdžius šaukia Pirmininkas arba Pavaduotojas, pavaduojantis Pirmininką.

Prezidiumo pirmininkas – Gabrielius Landsbergis.

Susiję dokumentai

Prezidiumo nariai

Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys.
Seimo narys, Užsienio reikalų komiteto narys, Europos reikalų komiteto narys.
Vicemeras, Prezidiumo narys, Priežiūros komiteto pirmininkas
Seimo narė, Frakcijos seniūno pavaduotoja, Audito komiteto narė, Antikorupcijos komisijos narė.
Pirmininko pavaduotojas, Savivaldybės tarybos narys, Prezidiumo narys
Radviliškio meras
Seimo narys, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys.
Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Seimo pirmininko pavaduotoja, TS-LKD frakcijos seniūno pirmoji pavaduotoja, Sveikatos reikalų komiteto narė.
Seimo narė, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotoja.
Vykdomoji sekretorė
Seimo narys, Kultūros komiteto narys.
Prezidiumo narys
Seimo narys, Kultūros komiteto narys.
Pirmininko pavaduotojas, Seimo narys, Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto narys.
Politikos komiteto pirmininkas, Seimo narys, Europos reikalų komiteto narys, Biudžeto ir finansų komiteto narys.
Prezidiumo narys
Prezidiumo narys
Partijos pirmininkas, Seimo TS-LKD frakcijos seniūnas, Ekonomikos komiteto narys.
Garbės pirmininkas
Seimo narys, Sveikatos reikalų komiteto narys.
Pirmininko pavaduotoja, Seimo narė, frakcijos seniūno pavaduotoja, Europos reikalų komiteto narė, Aplinkos apsaugos komiteto narė
Pirmininko pavaduotoja, Seimo narė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė.
Seimo narys, Užsienio reikalų komiteto narys.
Seimo narys, frakcijos seniūno pavaduotojas, Ekonomikos komiteto narys.
Savivaldybės tarybos narė, Prezidiumo narė
Seimo narys, Aplinkos apsaugos komiteto narys.
Seimo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komisijos narys.
Seimo narys, Švietimo ir mokslo komiteto narys.
LKD bendrijos pirmininkas, Prezidiumo narys
Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas.
Alytaus rajono meras
Prezidiumo narys
© 2018 Visos teisės saugomos.
AD FINGERS INTERACTIVE AGENCY