Partijos valdymo struktūros

Aukščiausias Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TS-LKD) valdymo organas yra Suvažiavimas, šaukiamas kasmet. Tarp Suvažiavimų aukščiausias valdymo organas yra Taryba. Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, kuris įgyvendina Suvažiavimo ir Tarybos sprendimus.

Priežiūros komitetas yra renkamas Suvažiavime ir prižiūri kaip yra laikomasi įstatų.

Daugiau apie;

Suvažiavimą

Tarybą

Prezidiumą

Priežiūros komitetą