Bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“
Politinių kalinių ir tremtinių frakcija
Tautininkų frakcija
Moterų bendruomenė
Jaunimo bendruomenė
Senjorų bendruomenė