Moterų bendruomenė

Moterų bendruomenė – tai politinė organizacija, kurios svarbiausi tikslai yra siekti moralinio Lietuvos atgimimo ir aktyvaus moterų dalyvavimo politiniame valstybės gyvenime, kelti moters prestižą visuomenėje ir siekti teisinio moters gynimo šeimoje ir darbo vietoje.

Pagrindinis Moterų bendruomenės tikslas – rūpintis, kad Lietuvoje būtų vykdoma nuosekli tautos ir valstybės ateitį galinti užtikrinti šeimos politika.

Moterų bendruomenė buvo įkurta steigiamojoje konferencijoje, vykusioje Vilniuje, 1996 m. gruodžio 5 d. Šiuo metu joje yra apie 6858 moterų 75-iuose TS-LKD moterų skyriuose.

Pirmąja Moterų konservatorių bendruomenės pirmininke buvo išrinkta Nijolė Oželytė-Vaitiekūnienė. Vėliau bendruomenei vadovavo Irena Degutienė. Nuo 2000 m. bendruomenei pirmininkauja Vilija Aleknaitė Abramikienė. Moterų konservatorių bendruomenė įsteigta, vadovaujantis TS-LKD įstatais, skyriai steigiami Tarybos sprendimu ir registruojami TS-LKD skyrių tarybose bei Moterų konservatorių bendruomenės Taryboje.

TS-LKD Moterų konservatorių bendruomenės grupių veikla skyriuose prasideda įtraukiant moteris į aktyvią regiono politinę veiklą, skatinant jų dalyvavimą savivaldybių rinkimuose, suburiant konservatorių judėjimą remiančius žmones, politiniais bei kultūriniais renginiais šviečiant visuomenę. Stengiamasi, kad kuo daugiau žmonių suvoktų, jog Tėvynės sąjungos idėjos ir darbai yra artimiausi lietuvio širdžiai ir protui, mūsų šalies tradicijoms ir žmonių moralės nuostatoms. Pagrindiniai bendruomenės tikslai – atviros demokratinės visuomenės kūrimas, moters lygių teisių bei galimybių visuomenėje užtikrinimas.

Moterų konservatorių bendruomenė priklauso Europos liaudies partijos (EPP) moterų tarptautinei organizacijai. Kasmet deleguota bendruomenės narė dalyvauja tarptautinėse konferencijose Europos Sąjungoje, kur keliami aktualūs ir probleminiai  klausimai.

Pirmininkė
Vilija ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ

MB Tarybos sekretorė
Rūta Trainytė
Tel. 8 685 06507
El. paštas: ruta @report.lt