Viešos ataskaitos

Kviečiame susipažinti su viešomis Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ataskaitomis:

2016 m. finansinės ataskaitos:

2016 m. veiklos ataskaita

2016 m. gruodžio 31 d. balansas

Aiškinamasis raštas

Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita

 

2015 m. finansinės ataskaitos:

2015 m. veiklos ataskaita

2015 m. gruodžio 31 d. balansas

Aiškinamasis raštas

Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita