Priežiūros komitetas

TS-LKD Priežiūros komitetas prižiūri, kaip laikomasi Įstatų, sprendžia ginčus tarp TS-LKD organų ir (ar) narių, teikia išvadas TS-LKD organų veiklos ar narystės klausimais.

Priežiūros komitetą sudaro 9 nariai. Juos renka Suvažiavimas iš 6 TS-LKD Pirmininko, 6 TS-LKD Tarybos bei po 3 nuo bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ ir kiekvienos frakcijos pasiūlytų kandidatų. Suvažiavimas TS-LKD Pirmininko teikimu taip pat tvirtina Priežiūros komiteto pirmininką.

Priežiūros komiteto funkcijos:

 • motyvuotu sprendimu gali pašalinti iš TS-LKD bet kurį skyriaus narį arba sustabdyti jo narystę;
 • priima galutinį sprendimą kilus ginčui dėl asmens priėmimo į TS-LKD, kai jo prašymą atmeta skyriaus taryba, o į Priežiūros komitetą kreipiasi stojantis į TS-LKD asmuo;
 • kai skyriaus taryba iš TS-LKD pašalina narį ar sustabdo jo narystę, o šis kreipiasi į Priežiūros komitetą, sprendžia, ar viskas įvykdyta teisėtai ir priima galutinį sprendimą;
 • kai skyriaus taryba paleidžia grupę (kuopą), o ši kreipiasi į Priežiūros komitetą, pastarasis sprendžia, ar viskas įvykdyta teisėtai, jei nustatoma, kad neteisėtai Priežiūros komitetas gali panaikinti organo sprendimą arba nurodyti, kokius trūkumus ištaisyti;
 • svarstant nutarimą paleisti skyrių, teikia TS-LKD Tarybai savo išvadą;
 • prireikus gali motyvuotu sprendimu ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui uždrausti TS-LKD nariui (išskyrus pareigas einančiam TS-LKD Suvažiavime išrinktam, patvirtintam ar paskirtam pareigūnui) užimti vadovaujančias pareigas visų lygių TS-LKD organuose;
 • prireikus teikia TS-LKD Tarybai motyvuotą siūlymą sustabdyti Suvažiavimo išrinktų, paskirtų ar patvirtintų pareigūnų įgaliojimus;
 • prireikus sustabdo skyriaus (skyrių sueigos) tarybos, bendrijos LKD, frakcijos pirmininko įgaliojimus ir siūlo skyriaus, bendrijos LKD, frakcijos Susirinkimui (skyrių sueigos
 • konferencijai) juos perrinkti. Tos pačios kadencijos skyriaus (skyrių sueigos) tarybos ar pirmininko įgaliojimai negali būti stabdomi pakartotinai;
 • TS-LKD skyriaus tarybos, bendrijos LKD, frakcijos, skyrių sueigos tarybos ar grupės (kuopos) prašymu sprendžia skyriuje ar skyrių sueigoje kilusį ginčą;
 • gavęs kandidatūrų į skyriaus (skyrių sueigos) pirmininkus sąrašą, atsižvelgdamas į aplinkybes, gali pateikti skyriaus (skyrių sueigos) tarybai savo išvadą;
 • teikia išvadas bei siūlymus dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą, svarbias valstybės valdžios ir valdymo, vietos savivaldos pareigas bei dėl kandidatų į TS-LKD organus;
 • savo iniciatyva arba centrinių TS-LKD organų pavedimu, bendrijos LKD ar frakcijų siūlymu tiria visuomenės žiniasklaidoje paviešintą informaciją apie šiems Įstatams galintį prieštarauti TS-LKD narių elgesį;
 • bendradarbiauja su skyrių (skyrių sueigų) Etikos komisijomis vykdydamas savo funkcijas.

Prireikus Priežiūros komitetas gali kreiptis į Tarybą ir Suvažiavimą. TS-LKD Priežiūros komitetas ne mažiau kaip pusės visų narių sprendimu turi teisę aiškinti Įstatus. TS-LKD Taryba gali sustabdyti Priežiūros komiteto išaiškinimų galiojimą iki artimiausio Suvažiavimo. Tokiu atveju galutinį sprendimą dėl išaiškinimų priima TS-LKD Suvažiavimas.

Priežiūros komiteto pirmininkas Valdas Benkunskas.

 

Komiteto nariai

Priežiūros komiteto narys
Priežiūros komiteto narė, Tarybos narė
Vicemeras, Prezidiumo narys, Priežiūros komiteto pirmininkas
Priežiūros komiteto narys, Tarybos narys
Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, Priežiūros komiteto narė
Seimo narys, Žmogaus teisių komiteto narys
Priežiūros komiteto narys, Tarybos narys
Priežiūros komiteto narys
Priežiūros komiteto narys

DABAR PATS GERIAUSIAS METAS PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ

Kviečiame tapti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų nariu. Tai padaryti – visiškai nesudėtinga, tiesiog užpildykite šią anketą ir mes su jumis susisieksime bei pakviesime į pirmą susitikimą.Registracija atlikta sėkmingai

Uždaryti