Politinių kalinių ir tremtinių frakcija

Politinių kalinių ir tremtinių frakcija įsteigta 2004 m. vasario 7 d. Politinių kalinių ir tremtinių konferencijoje.

Politinių kalinių ir tremtinių frakcija yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) struktūrinis padalinys, vienijantis ir atstovaujantis TS-LDK narius – buvusius pasipriešinimo okupacijoms dalyvius, politinius kalinius ir tremtinius bei kitus TS-LDK narius, puoselėjančius tautines ir krikščioniškąsias vertybes.

Pirmuoju Frakcijos pirmininku išrinktas dr. Povilas JAKUČIONIS

Iš Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos Steigimo deklaracijos

Frakcija mano, kad svarbiausias politinės veiklos tikslas yra Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės, demokratinės santvarkos ir teisingumo įtvirtinimas, moralios visuomenės ugdymas, tautos išlikimo medžiaginių ir dvasinių sąlygų sudarymas. Ypatingai svarbus uždavinys yra sovietinės okupacijos ir komunizmo genocido pasekmių įveikimas, istorinės tiesos apie pasipriešinimą okupacijoms atskleidimas, tautos kovos su okupantais už nepriklausomybę atminimo įamžinimas

Frakcija pabrėžia, kad tautiškumas, krikščioniškoji pasaulėžiūra ir dorovė yra tautos tvirtumo pagrindas. Patriotizmo ir pilietiškumo ugdymas, ypač jaunimo tarpe, yra svarbi Lietuvos nacionalinio saugumo dedamoji.

Frakcijos veiklos tikslai:

  • PKTF pagrindinis tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti LR piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę;
  • Tęsti Lietuvos valstybingumo, nepriklausomos demokratinės santvarkos stiprinimą ir įtvirtinimą, ilgalaikių tautos interesų įgyvendinimą, sovietinės okupacijos ir komunistinio genocido padarinių panaikinimą;
  • Siekti istorinės tiesos apie pasipriešinimą okupacijoms atkūrimo, teisingo 1939-1990 metų tautos kovos su okupantais už nepriklausomybę vertinimo;
  • Siekti nuo amžių susiklosčiusių vertybių puoselėjimo bei visuotinės tautos gerovės;
  • Skleisti PKTF idėjas, aiškinti visuomenei Frakcijos siekius ir tikslus;
  • Akcentuoti ir remti tautiškumo, teisingumo, krikščioniškos moralės vertybes ir tradicijas.

 

TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos vadovybė:

Frakcijos pirmininkas : Arvydas Anušauskas

Frakcijos nariai

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Frakcijos seniūnė, Seimo Pirmininko pavaduotoja, Europos reikalų komiteto pirmininkė, Švietimo ir mokslo komiteto narė

Vytautas Juozapaitis

Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininkas, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys

Agnė Bilotaitė

Vidaus reikalų ministrė, Seimo narė

Arvydas Anušauskas

Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys;

Gabrielius Landsbergis

Partijos pirmininkas, Užsienio reikalų ministras, Seimo narys

Monika Navickienė

Pirmininko pavaduotoja, Seimo narė, Sveikatos reikalų komiteto narė

Donatas Jankauskas

Priežiūros komiteto narys, Tarybos narys

Irena Haase

Seimo narė, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė