Alytaus rajono skyrius

TS-LKD Alytaus rajono skyriaus istorija prasideda 1993 m., kada Alytuje buvo įkurtas bendras Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) skyrius, vienijantis miesto ir rajono konservatorius. Pirmininku išrinktas Dobilas Kurtinaitis. 1995-1996 m. Alytaus rajone pradėjo formuotis konservatorių grupės, vienijančios konkrečios seniūnijos bendraminčius. Todėl 1996 m. gruodžio 4 d. TS (LK) valdybos nutarimu, buvo reorganizuotas TS (LK) Alytaus skyrius, įkuriant atskirus Alytaus miesto ir rajono skyrius.

1997 m. sausio 19 d. įvyko Steigiamasis TS (LK) Alytaus rajono skyriaus susirinkimas, kuriame rajono konservatoriai galutinai atsiskyrė nuo miesto konservatorių. Susirinkime dalyvavo 102 iš 150 narių. TS (LK) Alytaus rajono skyriaus pirmininku išrinktas Ignas Aleškevičius (AtA 2010 m.)

1997 m. rugsėjo 3 d. TS (LK) Alytaus rajono skyriaus valdyba įregistravo skyrių ir patvirtino jo įstatus.

Nuo 2001 m. balandžio 8 d. Alytaus rajono konservatoriams vadovauja Algirdas Vrubliauskas, pirmasis tiesiogiai išrinktas meras Alytaus rajone.  Mero pareigas  A. Vrubliauskas eina šeštą kadenciją.  Jam vadovaujant rajono savivaldybė tapo pavyzdžiu šalies savivaldybės sprendžiant socialinės atskirties  problemas kaime.

Nuo 2008 m. TS (LK) ir Lietuvos krikščionims demokratams susijungus, Alytaus rajono konservatoriai ir krikščionys demokratai draugiškai suvienijo jėgas ir rajone.

Alytaus rajono skyrius nuolat auga. Jei 1993 m. konservatoriams priklausė 17 žmonių, tai 2017 m. skyrius jungia 500 bendraminčių.

Nuo 1995 metų rajono konservatoriai gauna didžiausią vietos žmonių pasitikėjimą. Išskyrus kelias trumpas pertraukas, visose Alytaus rajono savivaldybės tarybos kadencijose meru, vicemeru dirbo TS-LKD atstovai, kurie suformavo tradiciją tartis ir sprendimus priimi kartu su bendruomenės nariais.

Alytaus rajono skyrius puoselėja gražias tradicijas – organizuoja kasmetinius skyriaus sąskrydžius,  taip pat Pietų Lietuvos TS-LKD bendrus renginius, pastebi ir įvertina aktyviausius skyriaus narius. Nuoširdus, betarpiškas bendravimas, atvira diskusija, tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas vienas kitu – štai kas daro Alytaus rajono skyrių stiprų ir vieningą!

Skyriaus pirmininkas