2018.07.23

Atskiroji nuomonė ir VRK sprendimas dėl serialo „Naisių vasara“

Po rekordiškai ilgo svarstymo, trukusio net šešias valandas, aštuoniems VRK nariams dalyvaujant, antradienį buvo priimtas sprendimas dėl serialo „Naisių vasara“.

Po rekordiškai ilgo svarstymo, trukusio net šešias valandas, aštuoniems VRK nariams dalyvaujant, antradienį buvo priimtas sprendimas dėl serialo „Naisių vasara“.

VRK darbo grupė, sudaryta šių metų vasario mėnesį iš 3 VRK narių ir 3 sekretoriato darbuotojų, atliko tyrimą ir pateikė savo vertinimą dėl serialo 5-ojo (rodyto 2014 m.), 6-ojo (rodyto 2015 m.) ir 7-ojo (rodyto 2016 m.) sezonų, mat jie rodyti laikotarpiu, kuriuo įvykusių rinkimų metu išrinktų asmenų įgaliojimai dar nėra pasibaigę ir skirstant valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms skaičiuojami rinkėjų balsai, atiduoti šiuose rinkimuose.

Ką nusprendė VRK

Darbo grupė išvadoje siūlė pripažinti atskirus serialo epizodus paslėpta politine reklama.

VRK balsų dauguma pripažino, kad atskiri (ne visi darbo grupės siūlyti) serialo epizodai yra Ramūno Karbauskio paslėpta politinė reklama.

Toliau darbo grupės siūlė nepripažinti viso 2014-2016 metais rodyto serialo „Naisių vasara“ (t. y. 5, 6 ir 7-o serialo sezonų) Ramūno Karbauskio ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politine reklama. VRK atmetė tokį darbo grupės siūlymą.

Darbo grupė siūlė nepripažinti UAB „Agrokoncernas“ serialo „Naisių vasara“ 5, 6 ir 7-o sezonų (2014-2016 metai) kūrimui skirtos paramos nepinigine (juridinio asmens) auka Ramūnui Karbauskiui ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai ar finansavimu per trečiuosius asmenis, ir nepripažinti, kad pagal Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus buvo šiurkščiai pažeistas įstatymas.  

VRK atmetė ir tokį darbo grupės siūlymą.

VRK nutarė perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai tarp UAB „Agrokoncernas“ ir UAB „VIDEOMETRA“ sudarytas televizijos serialo rėmimo sutartis su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeistas Labdaros ir paramos įstatymas, kadangi seriale skleista LVŽS ir R. Karbauskio politinė reklama, o paramos davėjas UAB „Agrokoncernas“ yra susijęs su R. Karbauskiu.

Taip pat VRK pavedė Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui nustatyti pripažintos politinės reklamos kainą politinės reklamos įkainiais, kuriuos nustačius bus vertinama, ar buvo viršytas bendras LVŽS (kandidatų sąrašų, kandidatų, iškeltų vienmandatėse rinkimų apygardose) limitas ir sprendžiama, ar buvo padarytas šiurkštus Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimas.

Trijų VRK narių atskiroji nuomonė

Trys VRK nariai iš aštuonių dalyvavusiųjų svarstyme: J. Lebedevienė,  M. Reznikovas, V. Semeška, – nesutiko su darbo grupės parengta išvada bei siūlymu. VRK posėdžio metu pateikė atskirąją nuomonę raštu, kuria buvo siūloma darbo grupei pratęsti ir papildyti tyrimą, atsakyti į neištirtus klausimus, atlikti papildomą vertinimą.

Atskiroje nuomonėje pažymėta, kad visas serialas „Naisių vasara“ yra Ramūno Karbauskio ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos tęstinis PROJEKTAS.

VRK darbo grupė konstatavo, kad seriale rodomas LVŽS logotipas, LVŽS laikraštis „Už Žemę ir žmogų“ (LVŽS leidinys – politinės reklamos gaminys), epizodai iš Seimo rinkimų LVŽS programos nuostatų, taip pat seriale rodomas LVŽS partijos pirmininkas R. Karbauskis, kuris kviečia aplankyti Naisius, titrų statiniu tekstu išskirtiniu šriftu rodomas užrašas „Serialo mecenatas Ramūnas Karbauskis“.  

Dar daugiau, atskiroje nuomonėje pažymėta, kad projekto „Naisių vasara“ sumanytojas ir scenarijaus autorius, dalyvavęs Projekto dalyvių atrankoje, kūryboje ir realizavime yra LVŽS partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, kurio bendrovė „Agrokoncernas“ (juridinis asmuo), kitos bendrovės – finansiškai rėmė, finansavo projektą, o jo dalyviai dalyvavo 2015 m. savivaldos ir 2016 m. rinkimuose į LR Seimą, ir buvo išrinkti.

Atskirosios nuomonės teikėjai mano, kad projekto-serialo tikslas – paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose, propaguoti, agituoti ar kitaip paveikti rinkėjus balsuoti už Ramūną Karbauskį ir jo partiją, formuojant išankstinę teigiamą rinkėjų nuomonę apie minėtus rinkimų dalyvius.

Darbo grupė išvadoje taip pat nepateikė aiškios projekto finansavimo schemos. Nors UAB „All Media Lithuania“ pateikė visus duomenis susijusius su projekto finansavimu, UAB „Agrokoncernas“ patvirtino finansiškai rėmęs projektą, tačiau senoji VŠĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ vadovybė informaciją VRK pateikti 2018-04-03 d. raštu atsisakė. Tuo tarpu darbo grupė naujo paklausimo VŠĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ net ir pasikeitus VŠĮ vadovybei – nepateikė. Todėl nėra galimybės išsamiai išsiaiškinti kaip projektas, tai yra paslėpta politinė reklama, buvo finansuojamas. Pažymėtina, kad būtent šis klausimas akcentuojamas skundo autorių, kuriais remiantis pradėtas tyrimas.  

Esminis ir ypač svarbus klausimas lieka neatsakytas

Politinių kampanijų dalyvius finansuoti per trečiuosius asmenis yra draudžiama. Taip pat draudžiama naudoti politinėms kampanijoms gautas nepinigines aukas, kurios neatitinka įstatymo reikalavimų. Tokie pažeidimai vertintini kaip šiurkštūs (Finansavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1  ir 2 punktai).

VRK sprendime pripažinta, kad atskiri serialo epizodai yra Ramūno Karbauskio paslėpta politinė reklama.

Taigi, ar seriale „Naisių vasara“ buvo finansuota paslėpta politinė reklama per trečiuosius asmenis ir taip gauta nepiniginė auka, neatitinkanti įstatymo reikalavimų?

Vienodi standartai turi galioti visiems politinių kampanijų dalyviams, nesvarbu ar šiuo metu jie yra valdančioje daugumoje, opozicijoje ar dar tik žengia į politinę areną.

VRK sprendimas su priedais (išvada bei atskiroji nuomonė) čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c53c67328b1e11e8aa33fe8f0fea665f

Kitos aktualijos

2020.05.27

Seimo nariai L. Kasčiūnas, P. Saudargas ir A. Ažubalis kreipėsi dėl galimybės kariams, kariams savanoriams ir šauliams įsigyti ginklus pigiau

Seimo nariai L. Kasčiūnas, P. Saudargas ir A. Ažubalis kreipėsi dėl galimybės kariams, kariams savanoriams ir šauliams įsigyti ginklus pigiau
Skaityti daugiau
2020.05.27

K. Masiulis prašo neprivatizuoti Lietuvos aerodromų

K. Masiulis prašo neprivatizuoti Lietuvos aerodromų
Skaityti daugiau
Daugiau aktualijų

DABAR PATS GERIAUSIAS METAS PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ

Kviečiame tapti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų nariu. Tai padaryti – visiškai nesudėtinga, tiesiog užpildykite šią anketą ir mes su jumis susisieksime bei pakviesime į pirmą susitikimą.Registracija atlikta sėkmingai

Uždaryti