2019.04.04

Melagiai pyksta

Pasibaigus pastarajam Sausio 13-osios bylos etapui – kol kas Vilniuje, – kai Apygardos teismas paskelbė nuosprendį 67 nusikaltėliams, atverstas kitas puslapis.

Pasibaigus pastarajam Sausio 13-osios bylos etapui – kol kas Vilniuje, – kai Apygardos teismas paskelbė nuosprendį 67 nusikaltėliams, atverstas kitas puslapis.

Rusijos teisėsauga, ligi tol atsisakydavusi bendradarbystės, turėjo ką nors tarti. Vis dėlto nužudyta 14 žmonių, ir teismas matomas pasaulyje. Oficialioji Rusija pasisakė kaip visuomet – „mūsų ten nebuvo“ – tačiau itin piktai. Tuštintis šonu yra skausminga. Plūdimus lydėjo grasinimai keršyti. Tokia laikysena tolygi prisipažinimui: kaip drįsote nagrinėti ir vertinti mūsų veiksmus!..

Su politinius pavedimus vykdančia feikine „teisėsauga“ ginčytis nėra prasmės. Tik naujų „durdomo“ agresijų derėtų saugotis. Vis dėlto vienas iš anapus tvoros mėtomas plytgalis primena ir kai kuriuos mūsų pačių kaip valstybės nebaigtus darbus.

Štai ji, mūsų šalis. Nelaisvės metai. Lietuvos įstatymų normos realiai nefunkcionuoja SSRS okupuotoje žemėje arba teritorijoje, kurios gyventojai tapo svetimo tirono agresijos auka. Jie – pavergtoji tauta, niokojama pagal okupanto įstatymus. Tas dar paisto, kada jo „įstatymai“ galioja, kada ne, – pavyzdžiui, nusikaltimų metu, nors niekada negaliojo pagal teisingumo moralės dėsnius. Jėga ir smurtas juk nesiskaito.

Tikrieji šalies įstatymai ir kodeksai ištisus 45 metus juoba nebuvo panaikinti jokiu teisės aktu. Jie toliau egzistuoja neigiami under duress (sakydavo Stasys Lozoraitis), laukdami valandos, kai teisėta žmonių valdžia vėl galės ir imsis realizuoti visą valstybės suverenitetą. Ta valanda ateina, ji atėjo – 1990 metų kovo 11-oji.

Nuo tada skaičiuojame kitą savo laiką. O ligi tol? Prisiminkime įstabų, unikalų dokumentą: 1988 m. Lietuvos Sąjūdžio moralinės nepriklausomybės pareiškimą. Išties, ginkluotų svetimųjų primesto įstatymo nesilaikymas nėra nusikaltimas. Galvą gali prarasti, bet sąžinė, per kurią kalba Dievas, yra tolydžio brangintina.

Todėl okupanto palikuonių, ilgai naudojusių Lietuvą kaip grobį, nūdieniai dėstymai neva tada buvę kiti įstatymai, ir jūs privalėjote būti paklusnūs imperijos pavaldiniai, tešviečia kokioje nors Timiriazevo akademijoj, ne Lietuvos teisingumo rūmuose. Mūsiškiai valstybės ir teisės filosofai pernelyg užimti marginaliniais ginčais su vietiniais ir tarptautiniais ignorantais.

Dėl pamatinių dalykų nėra ko ginčytis, sakau iš tikrųjų. O kai melo čempionai pyksta ir spjaudosi – ką padarysi. Šventajame Rašte pasakojama apie kažkurį pranašą bei išminčių, kuris buvo laimingas, matydamas, kad jo sūnus eina tiesos keliu. Ir vargšė komunizmo suniokota Rusija kada nors eis tiesos keliu.

Jeigu išliks nesupuvusi iki galo, ko jai nelinkime.

Kitos aktualijos

2020.06.03

Jaunimas protestuos prie Vyriausybės prieš išdavikišką susitarimą dėl Astravo AE

Jaunimas protestuos prie Vyriausybės prieš išdavikišką susitarimą dėl Astravo AE
Skaityti daugiau
2020.06.03

Siūloma įpareigoti asocijuotas struktūras, norinčias vykdyti lobistinę veiklą, registruotis lobistais

Siūloma įpareigoti asocijuotas struktūras, norinčias vykdyti lobistinę veiklą, registruotis lobistais
Skaityti daugiau
Daugiau aktualijų

DABAR PATS GERIAUSIAS METAS PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ

Kviečiame tapti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų nariu. Tai padaryti – visiškai nesudėtinga, tiesiog užpildykite šią anketą ir mes su jumis susisieksime bei pakviesime į pirmą susitikimą.Registracija atlikta sėkmingai

Uždaryti