2018.06.29

„Rusija raginama paleisti visus politiniais motyvais sulaikytus ukrainiečius“

„Rusija raginama paleisti visus politiniais motyvais sulaikytus ukrainiečius“

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA) priimta rezoliucija, kuria reiškiamas gilus susirūpinimas dėl Rusijos daugiau nei 70 neteisėtai sulaikytų Ukrainos piliečių pagal politiškai motyvuotus ir sufabrikuotus kaltinimus, kuriuos Rusija laiko įkalinusi okupuotoje Ukrainos teritorijoje – Kryme – ir Rusijos Federacijoje.

Rezoliucijoje, kuri parengta pagal Lietuvos Seimo delegacijos ETPA nario Emanuelio Zingerio ataskaitą „Rusijos Federacijos sulaikyti ir politiniais kaliniais paversti Ukrainos piliečiai“, pabrėžiama, kad Rusija – iki šių žmonių išlaisvinimo – privalo gerbti ir užtikrinti jų teises, nutraukti vykdomus kankinimus, nežmonišką ir žeminantį elgesį, sudaryti visas sąlygas gauti reikiamą medicininę pagalbą, kad būtų išsaugota jų sveikata ir gyvybė.

Debatų metu kalbėję Asamblėjos nariai atkreipė dėmesį į Olego Sencovo, Volodymyro Balukho ir Pavlovo Hrybo įkalinimo atvejus ir teigė, kad jie atitinka Asamblėjos kriterijus, pagal kuriuos gali būti laikomi politiniais kaliniais. Didelį susirūpinimą kelia pranešimai apie sulaikymo sąlygas, kuriuose teigiama, kad Rusijos institucijos privalėtų susilaikyti nuo O. Sencovo ir kitų įkalintųjų prievartinio maitinimo, „nebent tai mediciniškai būtina, siekiant gelbėti jų gyvybes“.

Priimtu dokumentu Rusija taip pat raginama leisti tarptautinių organizacijų, įskaitant Europos komitetą prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką, žeminantį elgesį ir baudimą bei Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą, stebėtojams nevaržomai tikrinti šių politinių sveikatos būklę ir jų sulaikymo sąlygas. Taip Rusija raginama leisti Ukrainos pareigūnams, įskaitant Ukrainos parlamento Vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą, aplankyti sulaikytuosius.

ETPA taip pat ragina Rusiją nustoti versti Kryme gyvenančius Ukrainos piliečius priimti Rusijos Federacijos pilietybę ir atšaukti draudimą, kuriuo buvo uždrausta Krymo totorių parlamento Medžiliso veikla. Rusija taip pat privalo sustabdyti Krymo totorių ir jų atstovų, įskaitant advokatus ir žmogaus teisių gynėjus, nuolatinį persekiojimą.

E. Zingerio teigimu, Rusija už visa tai yra atsakinga, todėl privalome dėti visas pastangas, kad informacija apie Rusijos vykdomą ir prieš Krymo totorius nukreiptą priešišką politiką išliktų nuolatiniame tarptautinės bendruomenės dėmesio centre.

ETPA ketina toliau stebėti žmogaus teisių padėtį Kryme, taip pat situaciją, susijusią su neteisėtai sulaikytų Ukrainos piliečių išlaisvinimu.

Kitos aktualijos

2020.10.29

A. Vyšniauskas kreipėsi į VTEK dėl Evaldo Gusto paskyrimo Žemės ūkio ministerijai pavaldžios įstaigos vadovu

A. Vyšniauskas kreipėsi į VTEK dėl Evaldo Gusto paskyrimo Žemės ūkio ministerijai pavaldžios įstaigos vadovu
Skaityti daugiau
2020.10.28

TS-LKD Prezidiumas apsisprendė dėl koalicijos formavimo principų ir artimiausio laikotarpio prioritetinių darbų

TS-LKD Prezidiumas apsisprendė dėl koalicijos formavimo principų ir artimiausio laikotarpio prioritetinių darbų
Skaityti daugiau
Daugiau aktualijų

BALSUOK UŽ TĖVYNĖS SĄJUNGĄ