R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
2022.06.16

Seimas priėmė rezoliuciją dėl Rusijos vykdomo ukrainiečių tremčių

Seimas priėmė rezoliuciją dėl Rusijos vykdomo ukrainiečių tremčių

Ketvirtadienį Seimas priėmė rezoliuciją, kurioje raginti siekti atsakomybės už Rusijos Federacijos vykdomą ukrainiečių grobimą ir neteisėtą deportaciją. Parlamentarai išreiškė poziciją, kad ukrainiečių tautos genocidas, vykdomi trėmimai būtų stabdomi teisinėmis priemonėmis, sudarant saugias sąlygas tremtiniams grįžti į Ukrainą ar išvykti į kitą saugią valstybę.

Seimo nariai ragina Jungtines Tautas, Jungtinių Tautų Vaikų agentūrą „UNICEF“, Tarptautinį Raudonąjį Kryžių ir kitas tarptautines organizacijas, užsienio šalių parlamentarus, vyriausybes pripažinti Rusijos vykdomas tautos tremtis, genocidą, karo nusikaltimus žmoniškumui bei siekti atsakomybės už šiuos nusikaltimus.

Rezoliucijos iniciatorė Seimo vicepirmininkė Radvilė Morkūnaitė- Mikulėnienė pristatydama rezoliuciją teigė, jog ši rezoliucija svarbi tuo, kad ji parodo, jog istorija vyksta šiandien. Rusija ir toliau vykdo tuos pačius nusikaltimus žmoniškumui. Pasak jos, rezoliucija primena ir lietuvių masinių deportacijų pradžią prieš 81 metus, todėl šios rezoliucijos tikslas – atkreipti pasaulio, Europos Sąjungos, atitinkamų organizacijų ir institucijų dėmesį į tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje.

„Šis dokumentas svarbus tuo, kad jis rodo, kad istorija, deja, yra šiandien, kad iš agresyvios Rusijos, ar tai būtų prieš 80 metų, ar šiandien, mes, deja, negalime nieko naujo tikėtis – vykdomi tie patys nusikaltimai žmoniškumui, tremtys, vykdoma tokia politika ir karinė agresija, kuri veda atskiras šalis, o gal ir ištisus regionus, prie galimo bado ir kiti baisūs dalykai“, – kalbėjo Seimo vicepirmininkė R. Morkūnaitė- Mikulėnienė.

Parlamentarai šia rezoliucija kreipiasi į kitas valstybes, kad jos pasinaudotų universaliosios jurisdikcijos principu tiriant ir patraukiant baudžiamojon atsakomybėn tuos asmenis, kurie organizuoja ir prisideda prie Ukrainos gyventojų tremčių ar kitaip prisideda prie prievartinių deportacijų, vykdo nusikaltimus žmoniškumui, genocidą ir kitus karo nusikaltimus.

Seimas pasisakė už tai, kad ukrainiečių tautos genocidas, vykdomi trėmimai būtų stabdomi teisinėmis priemonėmis, sudarant saugias sąlygas ištremtiems ukrainiečiams grįžti Ukrainą arba išvykti į kitą saugią valstybę. Seimo nariai įsitikinę, kad teisingumas bus įvykdytas tik tada, kai baudžiamojon atsakomybėn bus patraukti Rusijos vadovai, kiti nusikaltimų organizatoriai ir tiesioginiai karo veiksmų ir Ukrainos civilių tremčių vykdytojai.

Kitos aktualijos

R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
2023.11.29

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė inicijuoja pareiškimą prieš migrantų naudojimą hibridinėms atakoms

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė inicijuoja pareiškimą prieš migrantų naudojimą hibridinėms atakoms
Skaityti daugiau
TS-LKD
2023.11.12

TS-LKD sudarė kandidatų į Europos Parlamentą eilę

TS-LKD sudarė kandidatų į Europos Parlamentą eilę
Skaityti daugiau
Daugiau aktualijų