A. Kubilius
2017.01.16

Siūloma nuosekliai didinti finansavimą krašto gynybai ir ruoštis atremti hibridines grėsmes

Siūloma nuosekliai didinti finansavimą krašto gynybai ir ruoštis atremti hibridines grėsmes

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Andrius Kubilius įregistravo pasiūlymus Seime šiuo metu svarstomai Nacionalinio saugumo strategijai.

Į strategiją siūloma įtraukti nuostatą, kad finansavimas krašto apsaugai būtų nuosekliai didinamas iki 2020 metų ir pasiektų 2,5 procento nuo BVP lygį. Šiuo metu yra numatoma finansavimą didinti iki 2018 metų ir pasiekti 2 nuošimčių nuo BVP lygį.

Remdamasis tarptautinių ekspertų teikiamomis rekomendacijomis, Seimo narys taip pat siūlo daugiau dėmesio skirti įvairioms priemonėms, kurios padėtų apsaugoti šalies politinę sistemą nuo hibridinio pobūdžio grėsmių, kurios pasireiškia ne tik informacinėmis atakomis, bet ir neteisėtomis finansinėmis operacijomis, kuriomis siekiama daryti įtaką šalies politinei sistemai.

 

Pasiūlymas Nacionalinei saugumo strategijai pridedamas.

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2002 M. GEGUŽĖS 28 D. NUTARIMOIX-907

„DĖL NACIONALINIO SAUGUMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO PROJEKTUI 

XIIP-4806(2)

 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys

Straipsnis Straipsnio dalis Straipsnio dalis
      Pasiūlymas: Papildyti 14.6 punktą po žodžių „informacinė veikla,“ tokia nuostata: „kuria siekiama daryti įtaką šalies demokratijos, rinkimų procesams, partinei sistemai ar“ ir visą punktą išdėstyti taip:

 

14.6. informacinės grėsmės – kai kurių valstybių̨ ir nevalstybinių subjektų skleidžiama karo propaganda, karo ir neapykantos kurstymas ir kita nepagrįsta ir klaidinanti informacija, kuri nukreipta prieš Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus ir kuria skatinamas nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas Lietuvos valstybe ir jos institucijomis, demokratine santvarka, krašto gynyba, siekiama stiprinti tautines ir kultūrines takoskyras, silpninti tautinę tapatybę ir pilietiškumą̨, bandoma diskredituoti Lietuvos narystę NATO, jos pajėgumus ir įsipareigojimą̨ ginti sąjungininkus, silpninti piliečių̨ ryžtą ginti savo valstybę, taip pat informacinė veikla, kuria siekiama daryti įtaką šalies demokratijos, rinkimų procesams, partinei sistemai ar nukreipta į kitų ES ir NATO valstybių̨ narių visuomenes ir politikos formuotojus, siekiant Lietuvos Respublikai nepalankių sprendimų;”

      Pasiūlymas: papildyti 18.1.1 punktą žodžiais „kad 2020 m. krašto apsaugos finansavimas pasiektų 2,5 proc. šalies bendrojo vidaus produkto lygį“ ir visą punktą išdėstyti taip:

 

„18.1.1. nuosekliai didins krašto apsaugos finansavimą̨, kad jis vėliausiai 2018 m. pasiektų minimalų 2 proc. šalies bendrojo vidaus produkto lygį, ir užtikrins tolesnį finansavimo didinimą̨, kad 2020 m. krašto apsaugos finansavimas pasiektų 2,5 proc. šalies bendrojo vidaus produkto lygį“.

      Pasiūlymas: papildyti 18.13 punktą žodžiais „politinės sistemos saugumo užtikrinimas“ ir visą punktą išdėstyti taip:

 

„18.13.  politinės sistemos saugumo ir informacinio saugumo užtikrinimas. Siekdama apsaugoti politinę sistemą ir kurti saugią informacinę erdvę, Lietuvos Respublika:“

      Pasiūlymas: papildyti naujais 18.13.1 – 18.13.4 punktais ir juos išdėstyti taip:

 

„18.13.1. Kartu su NATO partneriais skatins ir sieks, kad NATO, įgyvendindama priimtus sprendimus dėl kovos su „hibridinio karo“ iššūkiais, kurtų NATO vadovybei atskaitingas institucijas, kurios parengtų aiškią strategiją ir imtųsi jos įgyvendinimo, ir tuo būtų siekiama apsaugoti NATO šalių politines sistemas nuo Rusijos pastangų joms daryti įtaką politinėmis, finansinėmis, informacinėmis, kibernetinėmis priemonėmis.

 

18.3.2. Skatins NATO ir JAV administracijos atitinkamas institucijas kiekvienais metais skelbti specialius raportus apie tai, kiek kiekviena ES valstybė yra pažeista Rusijos hibridinių įtakų.

 

18.3.3. Skatins NATO ir ES specialiomis priemonėmis remti šalių narių tiriamąją žurnalistiką, taip ją apsaugant nuo vietinių oligarchinių bei hibridinių Rusijos įtakų.

 

18.3.4. Sekant JAV pavyzdžiu, Vyriausybė FNTT, STT, VMI pagrindu sukurs specialią grupę, kuri specializuotųsi tik Rusijos neteisėtų finansinių operacijų stebėjimu ir persekiojimu, jeigu tokiomis operacijomis yra daroma įtaka Lietuvos politinei, finansinei ar ekonominei sistemoms.“

      Pasiūlymas: Papildyti  dabartinį 18.13.2. punktą po žodžio „šalyje,“ tokia nuostata: „didins žiniasklaidos priemonių finansinį skaidrumą“ ir visą punktą išdėstyti taip:

 

„18.13.2. skatins tinkamos kokybės ir objektyvia informacija paremto žiniasklaidos turinio sklaidą ir prieinamumą̨ šalyje; didins žiniasklaidos priemonių finansinį skaidrumą;“

      Pasiūlymas: Papildyti 18.15 straipsnį nauju 18.15.9 punktu:

 

„18.15.9 užtikrins valstybės finansų sistemos tvarumą ir stabilumą, bendradarbiaus su kitomis valstybėmis siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, mokesčių slėpimui, ypač per ofšorines bendroves, skaidrins valstybei svarbių įstaigų, įmonių bei organizacijų finansavimą, jų finansinę drausmę;“

 

Kitos aktualijos

J. Urbanavičius
2020.12.18

J. Urbanavičius skleis miško puoselėjimo idėjas ir remsis praktikų patirtimi – parlamente subūrė bendraminčių grupę

J. Urbanavičius skleis miško puoselėjimo idėjas ir remsis praktikų patirtimi – parlamente subūrė bendraminčių grupę
Skaityti daugiau
TS-LKD
2020.12.16

TS-LKD vykdomuoju sekretoriumi paskirtas Martynas Prievelis

TS-LKD vykdomuoju sekretoriumi paskirtas Martynas Prievelis
Skaityti daugiau
Daugiau aktualijų

DABAR PATS GERIAUSIAS METAS PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ

Kviečiame tapti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų nariu. Tai padaryti – visiškai nesudėtinga, tiesiog užpildykite šią anketą ir mes su jumis susisieksime bei pakviesime į pirmą susitikimą.Registracija atlikta sėkmingai

Uždaryti