TS-LKD
2023.05.12

TS-LKD Prezidiumo pozicija dėl savivaldybių tarybų narių veiklos apmokėjimo ir išlaidų kompensavimo sistemos tobulinimo

TS-LKD Prezidiumo pozicija dėl savivaldybių tarybų narių veiklos apmokėjimo ir išlaidų kompensavimo sistemos tobulinimo

Visuomenės atkreiptas dėmesys į tai, kaip naudojamos savivaldybių tarybų narių veiklai skirtos lėšos, išryškino sistemines netobulo tos srities teisinio reglamentavimo ydas.

Buvome pirmieji, pasiūlę Seimui imtis Vietos savivaldos įstatymo pataisų ir griežtinti lėšų naudojimo tvarką, deja, Seime ši iniciatyva nepasirodė svarbi didelei daliai kitų politinių partijų atstovų. Tačiau neketiname sudėti rankų – bus telkiamos pajėgos reglamentavimo tobulinimui ir artimiausiu metu vėl teiksime kompleksiškesnius pasiūlymus, kurie leistų spręsti susidariusią situaciją.

TS-LKD vadovaujasi skaidrumo politikoje principais ir kelia aukštus reikalavimus savo bendruomenės nariams. Ne kartą esame pademonstravę, kad netoleruojame piktnaudžiavimo, korupcijos apraiškų ir nemoralaus elgesio. Paaiškėjus faktams apie galimą piktnaudžiavimą ar finansinių dokumentų klastojimą, TS-LKD vertinimas yra vienareikšmis – tai yra nepriimtina. Todėl, pavyzdžiui, Neringos savivaldybės Tarybos narys sustabdė savo narystę TS-LKD partijoje. Narystės stabdymo ar šalinimo iš partijos sprendimai bus taikomi ir kitiems TS-LKD nariams, jei paaiškėtų dokumentų klastojimo, nepotizmo ar panašios korupcinio pobūdžio praktikos.

Atidžiai vertiname vykstančius skaidrinimo procesus Lietuvos savivaldybėse, kurie tiesiogiai liečia ir mūsų bendruomenės narius. Tačiau ypač svarbu pabrėžti, kad vertinimai negali būti identiški, nes kiekvienoje savivaldybėje galiojo skirtingai reglamentuota tvarka, kaip naudojamos, apskaitomos savivaldybės tarybos nariams skirtos lėšos ir kaip už jas atsiskaitoma.

Šiandien viešumoje labiausiai aptarinėjama Kauno miesto savivaldybė. Patikrinus joje galiojusį reglamentavimą bei praktiką, kuria vadovavosi savivaldybės tarybos nariai, aiškiai matyti, kad skirtingai nuo kai kurių kitų savivaldybių tarybų Kauno miesto savivaldybė nereikalaudavo pateikti išsamių išlaidas patvirtinančių dokumentų (sąskaitų ar čekių už suteiktas prekes ar paslaugas). Ataskaitas už išlaidas, susijusias su savivaldybės tarybos nario veikla, nariai teikė pagal savivaldybės numatytą tvarką ir reglamente nurodytą konkrečią formą. Pasibaigus ketvirčiui, lėšos buvo pervedamos tik nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą tarybos nariams. Todėl mūsų vertinimu, buvusi Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Jurgita Šiugždinienė veikdama pagal savivaldybės reglamentą, nepadarė jokių nusižengimų.

Pasitikime teisėsaugos institucijomis, kurios dėl dalies savivaldybių jau yra pradėjusios tyrimus ir vertinimus. Taip pat pasitikime ministrės Jurgitos Šiugždinienės veikla, sąžiningumu ir atsakomybe. Ministrė, eidama pareigas tiek Seime, tiek Švietimo ministerijoje, taupiai naudoja skiriamas parlamentinei veiklai ir reprezentacijai lėšas, už jas atsiskaito pagal tvarkas, kurias nustato institucijos.

Kiekvienas TS-LKD savivaldybės tarybos nario lėšų naudojimo atvejis ir toliau bus vertinamas principingai ir atsakingai, atsižvelgiant tiek į konkrečios savivaldybės galiojančias tvarkas, tiek kaip jų sąžiningai laikėsi TS-LKD tarybos nariai, bei tiek į tyrimus atliekančių institucijų išvadas.

Tose savivaldybėse, kur yra patvirtintos ydingos tarybos narių veiklai skirtų lėšų išmokėjimo ir naudojimo nuostatos, Prezidiumas reikalauja, kad TS-LKD atstovaujantys tarybos nariai nedelsiant inicijuotų tarybų veiklos reglamentų pataisas, užtikrinančias skaidrų ir sąžiningą minėtų lėšų naudojimą.

Kitos aktualijos

Daugiau aktualijų