TS-LKD
2023.06.05

TS-LKD Priežiūros komitetas pritarė darbo grupės dėl savivaldybių tarybų narių veiklos išlaidų panaudojimo vertinimo rekomendacijoms

TS-LKD Priežiūros komitetas pritarė darbo grupės dėl savivaldybių tarybų narių veiklos išlaidų panaudojimo vertinimo rekomendacijoms

Šiandien posėdžiavęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Priežiūros komitetas pritarė darbo grupės dėl savivaldybių tarybų narių veiklos išlaidų panaudojimo vertinimo rekomendacijoms.

Nutarime numatyta, kad „Skaidrinam“ akcijos metu patikrintų savivaldybių tarybų TS-LKD nariai, kurie buvo paviešinti kaip galimai negalintys pagrįsti savo tarybos nario veiklai skirtų išlaidų, bet yra įsitikinę, kad gali pagrįsti lėšų panaudojimą, per savaitę pateikia paaiškinimus, su patvirtinančiais dokumentais TS-LKD Priežiūros komitetui. Priežiūros komitetas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, priima sprendimą dėl atitinkamo TS-LKD nario.

TS-LKD nariams, kurie negali pagrįsti savo tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimo, rekomenduojama grąžinti lėšas į atitinkamos savivaldybės biudžetą, arba susistabdyti narystę TS-LKD. Apie priimtą sprendimą TS-LKD narys informuoja TS-LKD Priežiūros komitetą tiesiogiai arba per atitinkamą skyrių.

TS-LKD nariams, kurių lėšų panaudojimo ataskaitos buvo paviešintos ir nėra pagrindžiančių paaiškinimų, draudžiama vienerius metus kandidatuoti į vadovaujančias pareigas visų lygių renkamuose TS-LKD organuose ir taip pat Prezidiumui pritarus draudžiama TS-LKD nariui būti kandidatu artimiausiuose Seimo, savivaldos, Europos Parlamento ar Prezidento rinkimuose.

Tais atvejais, kuomet yra pareikšti įtarimai, susiję su netinkamu tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimu, TS-LKD nario narystė partijoje stabdoma nedelsiant apie tai sužinojus.

TS-LKD nariai, nevykdantys šiame sprendime nurodytų reikalavimų, bus svarstomi Priežiūros komitete ir dėl jų narystės bus priimami atitinkami sprendimai.

Dėl savivaldybių tarybų narių, išrinktų į savivaldybių tarybas, kurių tarybos veiklos reglamente nebuvo reikalaujama pateikti tarybos narių veiklos išlaidas patvirtinančių dokumentų (kaip Kauno miestas, Kauno rajonas, bet galimai ir daugiau), TS-LKD Priežiūros komitetas sprendimus priims po to, kai teisėsaugos institucijos pabaigs pradėtus tyrimus ir pateiks išvadas.

Taip pat numatyta kreiptis į skyrius, kurių savivaldybių tarybų narių veiklos išlaidų ataskaitos dar nepatikrintos ir nepaviešintos bei kviesti patiems įsivertinti savo situaciją. Jei yra tarybos narių, kurie negali pagrįsti savo savivaldybės tarybos nario veiklai skirtų išlaidų, rekomenduojama nelaukiant tyrimo, susistabdyti narystę TS-LKD partijoje arba grąžinti lėšas, kurių negali pagrįsti, į atitinkamos savivaldybės biudžetą.

Kitos aktualijos

Daugiau aktualijų