2016.05.12

„Turime Vyriausybę – demagogijos čempionus“

Seimo opozicijos lyderio A. Kubiliaus kalba, pasakyta per Seimo posėdį, diskusijos dėl Vyriausybės 2015 m. veiklos ataskaitos metu.

Seimo opozicijos lyderio A. Kubiliaus kalba, pasakyta per Seimo posėdį, diskusijos dėl Vyriausybės 2015 m. veiklos ataskaitos metu.

Perskaitęs Vyriausybės veiklos 2015 m. ataskaitą ilgai galvojau, kaip įvardinti tokį žanrą, kurį reguliariai gauname iš šios Vyriausybės. Kaip vertinti tas nuolatines pastangas tuščiai girtis, tuščiai žadėti, kalbėti visiškus niekus, nesilaikyti duotų pažadų, į Vyriausybės pažadus žiūrėti kaip į viešųjų ryšių reikalą, o ne tai, kas yra svarbu valdant valstybę.

Šiai Vyriausybei ir premjerui ypač sekasi vienoje srityje – „žodžių devalvacijoje“, „žodžių nuvertinime“. Tai ir matome šioje Ataskaitoje, tai  – „valdžios žodžių nuvertinimo ataskaita“: tušti bandymai pasigirti ypač tose srityse, kur mažiausiai pasiekta, bandymas po tuščiais žodžiais pasislėpti nuo realybės, nuo realybės problemų, kurios žmonėms bado akis, kurie tikisi, kad valdžia bent jau mato tas problemas, o valdžia tokia ataskaita parodo, kad ji tų problemų arba nemato, arba nenori matyti.

Nagrinėdami Vyriausybės ataskaitą bandėme pažiūrėti, o kokius prioritetus Vyriausybė planavo nuveikti. Juos perskaitę ir palyginę su Vyriausybės ataskaita, dar kartą galėjome sau pasakyti: tušti pažadai, tuščia ataskaita, ir nenuostabu, kad ir darbų beveik nėra.

Jūs galite tai padaryti atidžiau pažiūrėję į mūsų pateiktą rezoliuciją, joje primintus Vyriausybės prisiimtus prioritetus, ir tai kas sakoma Ataskaitoje:

Vyriausybės prioritetai:

„2015 metais taip pat sieksime tvaraus ir subalansuoto ekonomikos augimo, didindami užimtumą, mažindami skurdą ir socialinę atskirtį. Dideli regioniniai netolygumai neleidžia visiškai išnaudoti ekonominio potencialo ir lemia socialinę atskirtį, ypač kaimo vietovėse“.

Ar Jūs pamenate kokių nors ypatingų Vyriausybės veiksmų šioje srityje 2015 metais. Aš nepamenu.

O štai ką Vyriausybė rašo savo veiklos ataskaitoje:

„Vyriausybė, socialinės atskirties mažinimą išskyrusi kaip aiškų prioritetą, tikslingai ėmėsi socialinę padėtį gerinančių priemonių ir nuosekliai įgyvendino socialiai orientuotos ekonomikos augimo politiką. Svarbu, kad socialinė politika nebuvo vykdoma izoliuotai, rūpinantis vien socialinėmis išmokomis, kartu buvo didinama šeimos ūkių gerovė ir imtasi prevencinių skurdo atsiradimo priemonių. Svarbu pažymėti, kad 2015 metais gerėjo visi pagrindiniai šalies socialiniai rodikliai.“

O štai kaip tokį Vyriausybės pasigyrimą vertina Europos Komisija, savo šį pavasarį paskelbtoje Lietuvos 2015 metų apžvalgoje:

„Šis pagerėjimas įvyko dėl palankių makroekonominių sąlygų ir demografinių pokyčių, o ne dėl skurstantiems gyventojams skirtų politikos veiksmų. Lietuva – viena iš Europos Sąjungos šalių, kuriose yra didžiausia nelygybė, o skurdo grėsmė didėja bedarbiams, pagyvenusiems žmonėms, vienišiems tėvams ir neįgaliesiems. Itin didelį skurdą patiriančių gyventojų (t. y. kurių pajamos mažesnės negu 40 proc. vidutinių namų ūkių disponuojamųjų pajamų) dalis viršija ES vidurkį ir didėja.“

Ir taip galima nagrinėti daugelį kitų ataskaitos teiginių, kurie nieko bendro neturi su realybe, nieko bendro su Vyriausybės veikla ar neveikla, ir nieko bendro su Europos Komisijos ar EBPO (OECD) pateiktais situacijos Lietuvoje vertinimais.

Todėl, matant tokią Vyriausybės ataskaitą, kyla egzistencinis klausimas: ar iš viso verta tokias ataskaitas nagrinėti, jeigu jose randame tik tuščius žodžius. Bet kadangi „tušti žodžiai“ yra geriausias šios valdžios veiklos apibūdinimas, tai tenka pripažinti, kad „tuščių žodžių“ ataskaita gerai atspindi šios Vyriausybės veiklos esmę.

Tušti žodžiai valdžios veikloje nėra kažkas naujo, ko pasaulis nežino ar nėra žinoma. Tai žinoma net nuo antikos laikų. Siūlau prisiminti tokį terminą, kaip „demagogija”. Vikipedija aiškina šį terminą štai tokiu būdu:

„Demagogija (gr. dēmos – liaudis + agōgos – vadovas) – naudos, pripažinimo ir populiarumo siekimas apgaule, melagingais pažadais, meilikavimu, faktų iškraipymu, kritikos slopinimu, teisingos informacijos nutylėjimu.“

Turbūt visi sutiksite, kad toks „demagogijos“ termino aiškinimas geriausiai tinka ir šios Vyriausybės veiklos apibūdinimui.

Taigi turime  „Ataskaitą apie valdžios demagogiją“ ir turime Vyriausybę – demagogijos čempionus.

Todėl frakcija ir siūlo nepritarti Vyriausybės pateiktai ataskaitai, nes esame įsitikinę, kad Vyriausybė ir demagogija turi buti nesuderinami dalykai.

Kitos aktualijos

2020.07.02

TS-LKD kviečia visuomenę išreikšti nuomonę dėl paplūdimio Vilniaus centre

TS-LKD kviečia visuomenę išreikšti nuomonę dėl paplūdimio Vilniaus centre
Skaityti daugiau
2020.07.01

Ką pasirinksime: vieną klestintį miestą-valstybę ar įvairovėje klestinčią visą šalį?

Ką pasirinksime: vieną klestintį miestą-valstybę ar įvairovėje klestinčią visą šalį?
Skaityti daugiau
Daugiau aktualijų

DABAR PATS GERIAUSIAS METAS PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ

Kviečiame tapti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų nariu. Tai padaryti – visiškai nesudėtinga, tiesiog užpildykite šią anketą ir mes su jumis susisieksime bei pakviesime į pirmą susitikimą.Registracija atlikta sėkmingai

Uždaryti