Lietuvos krikščionys demokratai

Politinių kalinių ir tremtinių frakcija

Tautininkų frakcija

Moterų bendruomenė

Jaunimo bendruomenė

Senjorų bendruomenė

Jaunųjų konservatorių lyga

Jaunieji krikščionys demokratai