Mūsų rinkimų programa

 • TS-LKD Planas Lietuvai Pirmąjį Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį mūsų partija reikšmingai prisidėjo padedant valstybės suverenumo ir nepriklausomybės bei vakarietiškos krypties pamatus. Vėliau pasiekėme energetinę nepriklausomybę ir padarėme šuolį modernizuojant ekonomiką.

  Dabar atėjo laikas atsigręžti į tyliąją Lietuvos žmonių daugumą – į sąžiningai dirbančius ir dirbusius piliečius, nusipelniusius vakarietiškos gerovės. Ją sukurti esame pasiryžę per valstybės garantuojamą teisingumą, per kokybiškas ir visiems prieinamas viešąsias paslaugas, per lygias galimybes visiems norintiems sąžiningai dirbti, užsidirbti ir užtikrinti savo šeimos gerbūvį.
  Plačiau
 • Švietimo Planas Lietuvai Mūsų šalyje nuosekli diskusija apie išsilavinimą ir jo raidos siekius nevyksta jau antrą dešimtmetį. Nors būta net kelių mėginimų pradėti permainas šioje srityje, jokių giluminių pokyčių pasiekti taip ir nepavyko. Tokie pokyčiai galimi tik tada, kai suvokiama, kad apie išsilavinimą galima kalbėti tik kaip apie visumą. Esame įsitikinę, kad švietimo sistemos pertvarka turi prasidėti nuo naujo žvilgsnio į ugdymo turinį, mokymo metodiką ir pedagogų rengimą. Plačiau
 • Ekonominis Planas Lietuvai Ateinantys ketveri metai Lietuvos žmonėms turi tapti spartaus ekonominės ir socialinės gero-vės augimo laikotarpiu. Kad visi sąžiningai dirbantys ir dirbę žmonės realiai pajustų kylančią gyvenimo kokybę, visoje Lietuvoje turi būti sukurta daugiau kokybiškų darbo vietų. Jos turi būti ne tik gerai apmo-kamos, bet ir panaudojančios ilgalaikį Lietuvos kaip valstybės augimo potencialą – čia gyvenančių žmonių darbštumą, kūrybiškumą ir intelektą. Plačiau
Visa programa

Renginiai

 • Skyrių susirinkimai ir tarybų posėdžiai TS-LKD Kauno sueigos ataskaitinė rinkiminė konferencija 2017 spalio 19 d., 18:00 Grįžti
 • Susitikimai su politikais Sutarti dėl Lietuvos: Monikos Navickienės vizitas į Klaipėdą 2017 spalio 20 d., 0:00 12.20 Vieša pamoka krikščioniškoje "Vaivorykštės tako" gimnazijoje
  13:45 Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai
  14:45 Vaikų globos namai "Rytas"
  17:00 Susitikimas su TS-LKD nariais
  ...Plačiau Grįžti
 • Skyrių susirinkimai ir tarybų posėdžiai TS-LKD Šakių sk. visuotinis susirinkimas 2017 spalio 21 d., 10:00 Šakių savivaldybė Grįžti