2018.04.28

TS-LKD taryba patvirtino kandidatų į prezidento, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimus tvarkas

TS-LKD taryba patvirtino kandidatų į prezidento, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimus tvarkas

Šiandien vykstančiame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Tarybos posėdyje priimti nauji prezidento rinkimų, Europos Parlamento rinkimų ir kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašų sudarymo tvarkų dokumentai.

Paramos prezidento rinkimuose tvarka numato, jog TS-LKD skyrių susirinkimai iki 2018 m. rugsėjo 14 d. siūlo kandidatūras asmenų, kuriuos TS-LKD galėtų remti LR Prezidento rinkimuose. Siūlomi kandidatai turi atitikti LR Prezidento rinkimų įstatymo nuostatas ir būti nepriekaištingos reputacijos, tačiau gali būti tiek TS-LKD nariai, tiek nepartiniai. Tvarkoje įtvirtinta, jog kandidatas laikomas iškeltu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 10 proc. susirinkime dalyvaujančių narių. Už kiekvieną kandidatą organizuojamas atskiras balsavimas. Taip pat numatyta, jog tas pats kandidatas negali dalyvauti pirminiuose rinkimuose ir Europos Parlamento rinkimuose, todėl jis privalo iki rugsėjo 17 d. apsispręsti, kuriuose rinkimuose dalyvaus. TS-LKD prezidiumas informuoja kandidatus, kad jie yra pasiūlyti kandidatais TS-LKD pirminiuose rinkimuose ir kada vyks TS-LKD prezidiumo posėdis, kuriame bus priimtas sprendimas dėl kandidatų.

Taryba taip pat patvirtino, jog už sudarytą kandidatų sąrašą balsuoja TS-LKD skyrių taryba, o balsavimas visuose TS-LKD skyriuose vyksta tuo pačiu metu. Rinkimai laikomi įvykusiais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų TS-LKD skyrių  priklausančių narių. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių TS-LKD paramą pirminiuose rinkimuose gavęs kandidatas nebedalyvauja rinkimuose, TS-LKD Tarybai pritarus, TS-LKD remiamu kandidatu tampa asmuo pirminiuose rinkimuose užėmęs antrąją vietą.

Patvirtintoje kandidatų į Europos Parlamentą rinkimų tvarkoje nurodoma, jog Kandidatų kėlimo, vertinimo ir tvirtinimo procesus koordinuoja Centrinis atrankos komitetas (CAK). Kandidatai registruojami TS-LKD sekretoriate, el. paštu gavus teikiančio organo protokolo išrašą. Šis etapas tęsiasi iki rugsėjo 14 d. Kandidatus gali siūlyti skyriai, CAK, Bendrija LKD, frakcijos nariai. Tuomet Vykdomasis sekretorius suformuoja abecelinį kandidatų sąrašą, kurį pateikia TS-LKD priežiūros komitetui. Įvertinęs TS-LKD priežiūros komiteto suformuotas išvadas, taip pat kitas reikšmingas aplinkybes, CAK suformuoja baigtinį TS-LKD kandidatų į Europos Parlamentą sąrašą TS-LKD prezidiumui. Prezidiume apstarstytas kandidatūras tvirtina TS-LKD taryba.

Galų gale TS-LKD Taryba pritarė kandidatų į savivaldos tarybas rinkimų tvarkai. Joje numatoma, jog kandidatų sąrašų formavimą koordinuoja Centrinis atrankos komitetas (CAK), o sąrašų formavimą savivaldybėje – Vietinė atrankos komisija (VAK), kuri turi būti sudaryta ne vėliau, kaip iki 2018 m. rugsėjo 1 dienos.

Tvarkoje taip pat numatoma, jog VAK sudaro abėcėlinį kandidatų sąrašą ir teikia jį kartu su išvadomis dėl bendro sąrašo ir/ar dėl atskirų kandidatų skyriaus tarybai, kuri abėcėlinį sąrašą teikia visuotiniam skyriaus narių reitingavimui. Po reitingavimo skyriaus taryba patvirtina galutinį sąrašą. Skyriui nepatvirtinus kandidatų sąrašo iki gruodžio 1 d., sąrašas tvirtinamas TS-LKD prezidiume.

Tais atvejais, kai skyrius arba TS-LKD Prezidiumas nusprendžia, kad TS-LKD savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvaus koalicijoje su kitomis partijomis arba visuomeniniais komitetais, konkretaus sąrašo sudarymo (arba dalyvavimo jame) principus ir tvarką nustato TS-LKD Prezidiumas skyriaus tarybos arba Centrinio rinkimų štabo teikimu.

Kitos aktualijos

2020.01.29

TS-LKD narys Vilius Semeška ketina kandidatuoti į Seimą

TS-LKD narys Vilius Semeška ketina kandidatuoti į Seimą
Skaityti daugiau
2020.01.29

„Kauno bendruomenės jaučiasi paliktos sunykti“

„Kauno bendruomenės jaučiasi paliktos sunykti“
Skaityti daugiau
daugiau aktualijų
© 2020 Visos teisės saugomos.
AD FINGERS INTERACTIVE AGENCY

DABAR PATS GERIAUSIAS METAS PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ

Kviečiame tapti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų nariu. Tai padaryti – visiškai nesudėtinga, tiesiog užpildykite šią anketą ir mes su jumis susisieksime bei pakviesime į pirmą susitikimą.Registracija atlikta sėkmingai

Uždaryti